Committee


Academic committee

  •  

Chairman

Desen Yang Academician Harbin engineering university
Yaofeng Cao Academician Sinopec Group Corporation
Hengyi Zeng Academician China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)

 

Vice Chairman

Decheng Wan Professor Shanghai Jiao Tong University
Shixiao Fu Professor Shanghai Jiao Tong University
Dongchang Sun Senior Engineer Professor Sinopec Shengli Oilfield Engineering Company
Xiaobin Li Professor Wuhan University of Technology
Qingping Li Chief Engineer Cnooc Research Institute
Dagang Zhang CEO USA Dmar Engineering Corporation (Qingdao)
Chaohe Chen Professor South China University of Technology
Ying Chen Professor Zhejiang University
Frank Lim Professor President of SUT China Branch
Zhipeng Lin Professor Sichuan University
Menglan Duan Professor China university of petroleum (Beijing)
Hongde Qin Professor Harbin Institute of Technology.
Hongbin Gui Professor Harbin Institute of Technology (Weihai)
Yougang Tang Professor Tianjin University
Weiping Huang Professor Ocean University of China
Weicheng Cui Professor Westlake University
Yonghe Xie Professor Zhejiang Ocean University
De Xie Professor Huazhong University of Science and Technology
Chunyan Ji Professor Jiangsu University of Science and Technology
Bin Teng Professor Dalian university of technology
Guang Pan Professor Northwestern Polytechnical University

 

Committee Member

Chen An Weizheng An Chunsheng Wang Guangming Fu Huanwen Liu Jun Yan Yu Zhang
Zhaode Zhang Changzhi Zhang Zhengshou Chen Hao Zheng Wanhai Xu Shunfeng Gong Xiwu Gong
Xu liang Peng Xie Baoping Cai        

 

 

Organization committee

Chairman: 

Frank Lim

Executive chairman: 

Yonghe Xie

Vice- chairman:

Zhengshou Chen

Secretary:

Xinglan Bai, Qingmei Gu

Members: 

Lijun Wang Junkai Feng Yonghua Ren Junpeng Liu Lei Li Jiping Zhang Zhaode Zhang
Yan Zhang